/
/
/
Виявлення факторів ризику лікарських засобів

Виявлення факторів ризику лікарських засобів

Ціль медикаментозної терапії полягає в тому, щоб досягти найкращого можливого балансу між користю та шкодою при лікуванні пацієнтів. Така адаптована терапія ґрунтується на виявленні та характеристиці факторів ризику побічних реакцій на ліки. Багато факторів можуть збільшити ймовірність виникнення побічних реакцій/небажаних ефектів на ліки. Спадкові фактори роблять деяких людей сприйнятливішими до токсичної дії деяких ліків. Супутні захворювання можуть змінювати всмоктування, метаболізм та елімінацію ліків, а також реакцію організму на ліки, збільшуючи ризик побічних реакцій. Визначення конкретних субпопуляцій пацієнтів із підвищеним ризиком побічних реакцій на препарати може допомогти мінімізувати шкоду від ліків. Інформація, що стосується факторів ризику, може бути зафіксована у звітах про несприятливі події, а також часто публікується у літературних джерелах. Виявлення факторів ризику лікарських засобів є завданням фахівці фармаконагляду, які оцінюють звіти з безпеки та проводять моніторинг медичної літератури. В сьогоднішній статті, наведемо декілька прикладів нових факторів ризику при застосуванні препаратів, які дуже широко використовуються у клінічній практиці.

Ототоксичність аміноглікозидів

Платформою DrugCard було знайдено повідомлення Регуляторного органу Великобританії Medicines and Healthcare products Regulatory Agency щодо підвищеного ризику ототоксичності, пов’язаної з аміноглікозидами, у пацієнтів з мітохондріальними мутаціями. Згідно інформації MHRA, застосування аміноглікозидів може призвести до рідкісних випадків ототоксичності. Деякі дані свідчать про зв’язок між мітохондріальними мутаціями (особливо мутацією m.1555A>G) з підвищеним ризиком цієї ототоксичності. Мутація m.1555A>G є найпоширенішою мутацією мітохондріальної ДНК (mtDNA), з оцінками поширеності 0,2% у загальній популяції. Мутація пов’язана з нейросенсорною глухотою і виникає в сім’ях із глухотою, що передається від матері. У деяких випадках повідомлялося про ототоксичність у пацієнтів з мітохондріальними мутаціями, у яких рівень аміноглікозидів у сироватці крові був у рекомендованих діапазонах. Тому, для мінімізації ризиків побічних явищ, включаючи ототоксичність, всім пацієнтам рекомендується постійний моніторинг (до, під час і після лікування) функції нирок (креатинін сироватки, кліренс креатиніну) та слухової функції, а також печінкових та лабораторних показників.

Цефтріаксон та енцефалопатія

В квітні 2022 року в International Journal of Clinical Pharmacy була опублікована стаття із аналізом частоти енцефалопатії, спричиненої цефтріаксоном, згідно з даними Japanese Adverse Drug Event Report database. Дане обсерваційне дослідження було виконано з метою виявлення факторів ризику, пов’язаних з цефтріаксон-індукованою енцефалопатією. Результати дослідження показали, що енцефалопатія пов’язана з жіночою статтю, хронічною хворобою нирок, дозуванням цефтріаксону > 2 г/добу і тривалістю лікування > 14 днів. В свою чергу, в SmPC цефтріаксону зазначено, що повідомлялося про енцефалопатію при його застосуванні, особливо у пацієнтів літнього віку з тяжкою нирковою недостатністю або розладами центральної нервової системи. Але у опублікованому дослідженні, наводяться додаткові фактори ризику, які можуть впливати на безпеку застосування препарату.

Онкологічний статус як фактор ризику при застосуванні контрастів

В журналі «European Annals of Allergy and Clinical Immunology» була опублікована стаття щодо дослідження по оцінці онкологічного статусу пацієнтів як нового фактора ризику гіперчутливості до йодовмісних контрастних речовин (ЙКР). Автори дослідження у своїй повсякденній практиці спостерігали, що у онкохворих часто виникали реакції гіперчутливості (РГ) до ЙКР. В онкологічній практиці дуже поширені повторні впливи ЙКР, які були описані раніше як фактори ризику розвитку РГ. Більш того, протипухлинні методи лікування як потенційні фактори ризику цих реакцій були предметом деяких досліджень. Всього 80 пацієнтів з підозрою на РГ до ЙКР були включені ретроспективно для оцінки. Загалом у сорока пацієнтів (50%) були неоплазії в анамнезі. Таким чином, спостерігалась висока частка онкологічних хворих в популяції пацієнтів з РГ до ЙКР і у них не було інших відомих факторів ризику. Тому автори статті зазначають, що необхідно проведення більш масштабних багатоцентрових досліджень раку як потенційно нового фактору ризику РГ до ЙКР.

Висновки для фармаконагляду

Лікарські засоби призначаються для досягнення оптимальної фармакотерапевтичної мети, але їх застосування безперечно пов’язане з безпекою. Клінічні випробування препаратів є невеликими та контрольованими і, отже, не дозволяють ідентифікувати всі ризики до отримання реєстраційного посвідчення. В постмаркетинговий період виявлення факторів ризику лікарських засобів покладається на фармаконагляд. Після широкого використання в різних групах населення, оцінюється, чи є нові ризики, чи змінилися ризики, чи є зміни в співвідношенні користь/ризик. Інформація щодо факторів ризику застосування лікарських засобів має відображатись й в одному із головних документів фармаконагляду – Плані управління ризиками. Наукова медична література це джерело важливої інформації, необхідної для оцінки співвідношення користь/ризик та виявлення нових факторів ризиків медикаментозної терапії. Таким чином, заявники повинні постійно проводити моніторинг медичної літератури у спеціалізованих медичних журналах для виявлення проблем з безпеки.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.