/
/
/
Класичний та атиповий синдром Рея

Класичний та атиповий синдром Рея

Синдром Рея — це рідкісне та потенційно смертельне захворювання у дітей, яке визначається як гостра незапальна енцефалопатія з жировою дистрофією печінки. Вперше описав австралійський патолог Дуглас Рей у 1963 році. Синдром Рея зазвичай проявляється у дітей у вигляді блювання та сплутаності свідомості з швидким прогресуванням до коми та смерті. Цей синдром часто розвивається через кілька днів після одужання від вірусного захворювання, під час якого приймали аспірин. В клінічній практиці важливо розрізняти виникнення класичного (аспірин-індукованого) синдрому Рея та атипового синдрому Рея (Рея-подібного синдрому). Добре відомо, що дефекти окислення жирних кислот можуть проявлятися у вигляді Рея-подібного синдрому. При цьому синдромі, внаслідок вроджених порушень метаболізму, часто виявляються гіпоглікемія, гіпокетонемія, підвищений рівень аміаку та органічна ацидурія. В нашому дописі розкажемо про класичний та атиповий синдром Рея, клінічні випадки яких були виявлені в літературі платформою DrugCard.

Класичний (аспірин-індукований) синдром Рея та атиповий синдром Рея (Рея-подібний синдром)

Розрізняють класичний синдром Рея та атиповий синдром Рея, який має однакову клінічну картину та одні й ті самі етіологічні фактори. Незважаючи на значне зниження випадків класичного синдрому Рея через зниження використання саліцилатів у дітей, проблема, як і раніше, становить великий інтерес, враховуючи наявність різних Рея-подібних форм. Синдром Рея і особливо Рея-подібний синдром, часто можуть бути пов’язані з раніше існуючими порушеннями обміну речовин. Вони в основному зустрічаються у дітей віком до 5 років з вродженими порушеннями окислення жирних кислот у результаті спадкової недостатності карнітину або ацил-КоА-дегідрогенази, обміну органічних кислот або амінокислот, обміну сечовини або при органічному ураженні центральної нервової системи іншого походження.

Клінічний випадок класичного синдрому Рея

У журналі «Здоров’я дитини» платформою DrugCard було знайдено статтю з описом випадку класичного синдрому Рея. Захворювання у дворічної дитини почалося з клініки гострої респіраторної інфекції. В першу добу від початку захворювання, з’явилися блювання, ознаки зневоднення, посилилися прояви інтоксикаційного синдрому. У зв’язку з різким погіршенням клінічного стану дитину перевели в реанімаційне відділення. З анамнезу встановлено, що бабуся один раз дала дитині ацетилсаліцилову кислоту для зниження температури тіла. У дитини з’явилися прояви енцефалопатії, геморагічного синдрому, поліорганної недостатності. Інструментально та лабораторно було встановлено ураження печінки, нирок, набряк сітківки, гіперемія диска зорового нерва. Дитині поставили остаточний діагноз: синдром Рея, внаслідок реакції на випадкове вживання ацетилсаліцилової кислоти. На жаль, незважаючи на всі терапевтичні заходи, перебіг хвороби закінчився летально.

Обговорення випадку синдрому Рея

Наведений у статті клінічний випадок чітко відображає класичний перебіг синдрому Рея. Синдром проявляється гострою енцефалопатією в поєднанні з жировою дистрофією внутрішніх органів, переважно печінки. Автори наголошують на необхідності звернути увагу практикуючих лікарів на можливість розвитку рідкісного синдрому Рея у дітей після застосування ацетилсаліциловмісних препаратів. Мінімально дозволеної дози ацетилсаліцилової кислоти для застосування дітям віком до 16 років не існує. Для верифікації нозології лікарям необхідно враховувати специфічні зміни клінічних і параклінічних показників.

Клінічний випадок Рея-подібного синдрому

Платформою DrugCard знайдено статтю в «Запорізький медичний журнал» з описом випадку Рея-подібного синдрому у дитини. Дівчинка 13 років надійшла до реанімаційного відділення з діагнозом «підозра на гостре ентеральне отруєння лікарськими засобами». З анамнезу відомо, що симптоми виникли раптово: лихоманка, нудота, багаторазове блювання, що не приносила полегшення, міалгія, сильна цефалгія, тривога. Дитина самостійно приймала таблетки ацетамінофену. Кратність прийому препарату становила 1 таблетка протягом 30-60 хвилин (дівчина прийняла 6-7 таблеток за 2 години). При поступленні у дитини порушення та сплутаність свідомості, сонливість, вона рухалася самостійно, але була втрата координації. При надходженні методом ПЛР з мазків з носа та ротоглотки встановлено РНК SARS-CoV-2. У біохімічному дослідженні крові – підвищення трансаміназ, сечовини, підвищення ЛДГ. На УЗД органів черевної порожнини: печінка помірно збільшена, контур чіткий, рівний, структура неоднорідної ехогенності.

Обговорення випадку Рея-подібного синдрому

Дитині було встановлено остаточний клінічний діагноз: коронавірусна інфекція, Рея-подібний синдром, токсичний гепатит. Діагноз Рея-подібного синдрому у представленого пацієнта не викликає сумнівів, оскільки були критерії CDC:

  • гостра незапальна енцефалопатія і гепатопатія зі змінами АЛТ і АСТ;
  • прийом парацетамолу при вірусній інфекції в дозах, що значно перевищують терапевтичні дози для данного віку;
  • поліорганні ураження з пошкодженням нирок (підвищення сечовини), міокарда (підвищення ЛДГ, АСТ) та відсутністю жовтяниці;
  • відсутність типової стадії захворювання та швидкий оборотний позитивний розвиток клініко-лабораторних проявів.

Особливістю даного клінічного випадку є те, що він розвинувся у підлітка, клінічні симптоми прогресували досить швидко (протягом доби). Було зроблено висновок, що причиною Рея-подібного синдрому є не інфекція, а прийом певних ліків у невідповідній дозі з ймовірною прихованою мітохондріальною недостатністю. Під час спостереження стан дівчинки був з позитивною динамікою, потім вона перебувала під наглядом гастроентеролога в соматичному відділенні.

Оцінка синдрому Рея фармаконаглядом

Різке скорочення використання аспірину серед дітей призвело до того, що діагноз синдрому Рея став надто рідкісним. Зв’язок синдрому Рея з саліцилатами, особливо аспірином, був продемонстрований у кількох епідеміологічних дослідженнях по всьому світу. Ацетамінофен, тетрациклін, вальпроєва кислота, варфарин, зидовудін, диданозин та деякі неопластичні препарати пов’язані з синдромом Рея або Рея-подібним синдромом. Вважається, що нестероїдні протизапальні препарати, включаючи диклофенак натрію та мефенамову кислоту, викликають або посилюють синдром Рея. Наприклад, з клінічного випадку Рея-подібного синдрому відомо, що дівчинка приймала ацетамінофен. Синдром Рея міститься у Переліку визначених медичних явищ (Designated Medical Events, DME) EMA. DME – це серйозні та рідкісні медичні явища, які часто причинно пов’язані з ліками з кількох фармакологічних/терапевтичних класів. Тому важливо виявляти такі випадки, зокрема описані й в літературі.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.