Капецитабін є різновидом хіміотерапії. Його використовують для лікування різних типів раку, в тому числі раку кишечника. Організм перетворює капецитабін на звичайний хіміотерапевтичний препарат під назвою фторурацил. Ракові клітини повинні створювати та відновлювати ДНК, щоб вони могли рости та розмножуватися. Капецитабін, в свою чергу, зупиняє утворення та відновлення ДНК клітинами. Оскільки ліки можуть впливати й на ріст нормальних клітин, можуть виникати побічні ефекти. Встановлено побічні реакції капецитабіну з боку шлунково-кишкового тракту, шкіри та системи крові. Найчастішим шкірним побічним проявом капецитабіну є долонно-підошовна еритродизестезія. Випадки шкірного вовчака (переважно підгостра форма) також були пов’язані з лікуванням капецитабіном. Серцева токсичність є незвичайною, хоча діапазон її появи зростає через старіння населення. У цій публікації ми розкажемо про випадки дискоїдного шкірного вовчака та гострого коронарного синдрому після лікування капецитабіном.

Опис випадку побічного ефекту капецитабіну з боку шкіри

У журналі «Actas Dermo-Sifiliográficas» платформа DrugCard виявила випадок дискоїдного шкірного вовчака, індукованого капецитабіном. Автори представляють випадок у 62-річного чоловіка, який був направлений з онкології до дерматологічного відділення. Хворого турбував свербіж шкіри обличчя та грудей, що з’явився 2 місяці тому. З анамнезу відомо про гіпертензію, дисліпідемію та гіперурикемію, через що він отримував одне й те саме лікування протягом кількох років. У пацієнта також була діагностована плоскоклітинна карцинома стравоходу з метастазами в кістки, для лікування якої він почав приймати капецитабін 7 місяців тому. Під час фізикального огляду на щоках виявлені круглі еритематозні бляшки (приблизно 3 см) з вогнищевою десквамацією. Дві більші еритематозно-фіолетові бляшки були розташовані у верхній частині грудної клітки.

Встановлення діагнозу дискоїдного шкірного вовчака, індукованого капецитабіном

На підставі гістологічних даних встановлено діагноз: дискоїдний шкірний вовчак, індукований капецитабіном. Лікування капецитабіном було припинено та замінено на комбінацію карбоплатину та паклітакселу. Це лікування призвело до поступового покращення уражень та їхнього зникнення через 3 місяці із залишковою гіперпігментацію. Таким чином, хоча і рідко, капецитабін може викликати дискоїдний шкірний вовчак. На сьогоднішній день описано щонайменше 9 випадків шкірного червоного вовчака, пов’язаного з лікуванням капецитабіном. І як повідомляють автори статті, лише один з них відповідає дискоїдному вовчаку.

Опис випадку гострого коронарного синдрому після прийому капецитабіну

Платформа DrugCard виявила цей випадок у статті в «Medicina general y de familia». Пацієнтка – 54-річна жінка з алергією на трамадол і без серцево-судинних факторів ризику (CVRF). Три роки тому їй поставили діагноз інфільтративна аденокарцинома товстої кишки без муцинозного компоненту. Через три місяці було виявлено метастази та розпочато хіміотерапію з CPT 11 (іринотекан), перорального капецитабіну та бевацизумабу. Через 3 дні після початку лікування з’явився давлячий біль за грудиною з іррадіацією в шию і спину. За даними лабораторних досліджень виявлена надмірно чутливу криву ферменту тропонін Т з піком 405,9 нг/л. На ЕКГ синусовий ритм 60 ударів за хвилину з негативними зубцями Т від V2 до V6.

Обговорення даного клінічного випадку

Кардіотоксичність визнана побічним ефектом хіміотерапії. Згідно з отриманими даними, у хворої розвинувся коронарний синдром без підйому ST. Той факт, що вона молода жінка без CVRF, підтверджувало думку про побічну дію протипухлинних препаратів. Найбільш ймовірною причиною розвитку клінічної картини є препарат – капецитабін. Оцінюючи причинно-наслідковий зв’язок між лікарським засобом та побічним явищем за допомогою алгоритму Karch та Lasagna, автори визначили зв’язок як вірогідний. По-перше, побічна дія проявляється з розумною часовою послідовністю після прийому препарату. По-друге, результати проведених тестів підтвердили це припущення – після припинення лікування спостерігалося покращення, і будь-яка інша етіологія менш імовірна.

Чим цей випадок цікавий для фармаконагляду

Відповідно до Настанови з належної практики фармаконагляду (GVP), модуль VI:

«Якщо у публікації згадуються декілька лікарських засобів, відповідні заявники (власники реєстраційних посвідчень) повинні розглядати лише ті, що визначені автором публікації як такі, що мають хоча б мінімальний можливий причинно-наслідковий зв’язок з підозрюваною побічною реакцією».

Автори вказують лише на капецитабін як на препарат, який має причинно-наслідковий зв’язок із гострим коронарним синдромом. Хоча хворий паралельно приймав й інші препарати. Тому, враховуючи вимоги GVP, лише капецитабін має розглядатися для звітування спеціалістами з фармаконагляду.

Для виявлення таких випадків необхідно організувати процес моніторингу літератури. В свою чергу, платформа DrugCard цілком підходить для цих цілей. Використання платформи DrugCard значно полегшує проведення заявниками літературного моніторингу публікацій в локальній спеціалізованій літературі.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.