Вагітність і антидепресанти

Безпечність прийому антидепресантів під час вагітності досі є темою дискусій і нових досліджень. Головним у контексті цього питання залишається визначитись, які ризики небезпечніші: від прийому антидепресантів чи від наслідків депресії без лікування. Так як вагітність несе з собою різноманітні гормональні зміни, у деяких випадках тривога та депресія можуть посилюватися, що часто потребує втручання психотропних препаратів, особливо коли немедикаментозні методи неефективні. За відсутності лікування ці стани можуть вплинути на результати плода, призвести до недоношеності та низької ваги при народженні, потенційно зберігаючись і завдаючи шкоди благополуччю матері в післяпологовий період.  В останні роки стало звичайною практикою призначення селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) для лікування депресії або тривоги під час вагітності. Однак така терапія вимагає персоналізованого підходу і має ґрунтуватися на оцінці ризиків для дитини і матері. Повідомлення, що містять інформацію про аномальні результати вагітності, пов’язані з лікарським засобом, класифікуються як серйозні, і повинні обов’язково рапортуватись у регуляторні органи у відповідні терміни.

Опис клінічного випадку

 За допомогою платформи DrugCard нами було виявлено статтю в журналі Journal of Bahrain Medical Society про застосування лікарського препарату у жінки перед зачаттям і в І триместрі вагітності, що призвело до важких наслідків  у дитини – вади розвитку. У цій статті обговорюється випадок, коли  прийом матір’ю Есциталопраму під час двох послідовних вагітностей призвів до стенозу легеневого клапана у двох дітей.

Доношена дівчинка народилася на 39 тижні вагітності, дитина заплакала відразу після народження і не потребувала жодних реанімаційних заходів. До зачаття мати регулярно приймала Есциталопрам для лікування тривожного розладу. Препарат був припинений пацієнткою після підтвердження вагітності на 6 тижні.  Через рецидив хвороби і відновлення симптомів тривоги пацієнтці призначили Сертралін, який вона приймала з перервами до кінця вагітності. У перший день життя у дитини на ехокардіографії виявили значний стеноз легеневого клапана, був невеликий стійкий овальний отвір, а також відкрита артеріальна протока (PDA) 2,5 мм з шунтуванням зліва направо. На 10 добу дитина переведена в кардіологічне відділення, де була проведена транскатетерна балонна дилатація легеневого клапана. Післяопераційний перебіг пройшов без ускладнень.

Важливо зазначити , що у її попередньої дитини, яка народилася 9 років тому, у неонатальному періоді також був діагностований важкий стеноз легеневого клапана, була проведена балонна дилатація та вальвулопластика. Усі дослідження аномалій, проведені під час вагітності, були нормальними. Жінка не хворіла на діабет і не страждала на інші відомі захворювання, однак мала симптоми тривоги. Мати повідомила, що приймала той самий препарат, Есциталопрам, від тривожного розладу. Подібно до поточної вагітності, вона припинила прийом ліків на 6 тижні вагітності.

Пошук причини виникнення вади розвитку

Точний механізм, за допомогою якого СІЗЗС викликають вади серця, залишається невизначеним. Було проведено кілька досліджень, щоб визначити, чи підвищує застосування СІЗЗС під час вагітності ризик вроджених вад серця, які не дали остаточних результатів. Відомо, що молекули серотоніну необхідні для розвитку клітин міокарда та перегородки камер серця. Аномальні рівні серотоніну, викликані СІЗЗС у цей вирішальний період ранньої вагітності, можуть призвести до порушень розвитку.

Проаналізувавши інші випадки побічних реакцій при застосуванні СІЗЗС, виявилося, що використання пароксетину та флуоксетину під час вагітності було пов’язане з підвищеним ризиком кількох підтипів вроджених вад серця, зокрема дефектів міжпередсердної перегородки, дефектів міжшлуночкової перегородки та обструкції вихідного тракту правого шлуночка.  Встановлено що застосування Сертраліну може викликати серцево-судинні вади розвитку, однак наш поточний випадок був виявлений через наявність пов’язаної серцевої вади під час двох послідовних вагітностей із супутнім прийомом матір’ю Есциталопраму.

В інших публікаціях подібних знахідок не було відзначено, тому такий випадок нас зацікавив і це ще раз підтверджує що автоматизована платформа DrugCard – незамінний помічник у виявленні різкісних випадків побічних реакцій препаратів. Потрібні подальші дослідження для встановлення можливого зв’язку між застосуванням СІЗЗС під час вагітності та вродженими вадами серця.

Висновки

Депресія та тривога є поширеними проявами під час вагітності, які вимагають раннього виявлення та втручання для запобігання несприятливим наслідкам для плода та матері. Безпека жінки має першорядне значення на початку прийому психотропних препаратів під час вагітності, і рішення про те, який препарат призначити, залишається серйозною проблемою для багатьох лікарів.

Здійснюючи моніторинг літератури, заявники обов’язково мають відстежувати випадки застосування лікарських засобів у особливих популяціях пацієнтів (діти, люди похилого віку та вагітні).

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.