Гостра печінкова недостатність – це втрата функції печінки, яка зазвичай швидко відбувається у людини, яка раніше не мала захворювання печінки. Найчастіше це викликано вірусом гепатиту або ліками, такими як парацетамол (ацетамінофен). Парацетамол є одним з найчастіше використовуваних пероральних анальгетиків та жарознижувальних засобів. Він має відмінний профіль безпеки при введенні належних терапевтичних доз. Але гепатотоксичність може виникнути після передозування або неправильного використання в групах ризику. За даними клініки Майо, прийом занадто великої кількості парацетамолу є найпоширенішою причиною гострої печінкової недостатності у Сполучених Штатах. Хоча токсичність парацетамолу особливо поширена серед дітей, на дорослих припадає більшість серйозних та смертельних випадків. В цьому дописі ми розповімо про декілька випадків передозування парацетамолом, виявлених у процесі моніторингу медичної літератури платформою DrugCard.

Клінічний випадок отруєння парацетамолом та ацетилсаліциловою кислотою

У журналі “Фармакологія та лікарська токсикологія” платформа DrugCard виявила статтю, яка описує випадок отруєння препаратами у підлітка. Дівчина 16 років прийняла 10 г ацетилсаліцилової кислоти (АСК) із суїцидальною метою, багато інших препаратів і наступного дня 24 г парацетамолу. При надходженні в стаціонар концентрація в крові парацетамолу становила 0,9 г/л, ацетилсаліцилової кислоти – 0,25 г/л. За даними літератури, потенційна летальна доза парацетамолу становить більше 150 мг/кг, доза прийнята пацієнткою становила 394 мг/кг. Після проведення терапевтичних заходів спостерігалось значне зниження концентрації парацетамолу до 0,053 г/л та АСК до 0,077 г/л. У результаті проведеної терапії було досягнуто максимальне виведення медикаментів з організму дівчинки, що запобігало виникненню печінкової та ниркової недостатності. З покращанням стану хвору виписано додому.

Обговорення даного клінічного випадку

Ми вже згадували про цей випадок у нашій публікації про особливі популяції пацієнтів у фармаконагляді. Але з огляду на високу соціальну значущість передозування парацетамолом, розповіли докладніше про нього. Випадки дитячих отруєнь поділяються на дві вікові групи: діти дошкільного віку до 5 років та підлітки. На даний час, найбільш поширеною причиною є психоактивні препарати, за якими слідують жарознижувальні засоби, і в цій групі найбільш поширеним є парацетамол. Медичні спільноти створюють різноманітні інструменти для покращення лікування отруєнь лікарськими засобами. Наприклад, новий веб-додаток TOXSEUP містить інформацію про 137 препаратів, які найчастіше викликають отруєння у дітей та підлітків. Хоча додаток знаходиться у вільному доступі і може бути використаний будь-ким, фармакологічна інформація, яку він надає, націлена на медичних спеціалістів. Вона включає дані про пік у сироватці, метаболізм, об’єм розподілу, механізм дії, токсичні ефекти, появу симптомів, токсичну та летальну дозу, дезактивацію, підтримуючу терапію та антидоти.

Клінічний випадок гострого передозування парацетамолом

Платформа DrugCard знайшла в журналі «Медицина невідкладних станів» статтю з описом випадку гострого гепатиту у жінки 22 років, викликаного парацетамолом. Пацієнтка була доставлена у токсико-терапевтичне відділення бригадою екстреної медичної допомоги. Родичі повідомили, що напередодні ввечері жінка з суїцидальної метою прийняла велику кількість різних таблеток, переважно парацетамолу. Вона придбала в аптеці 110 таблеток парацетамолу (по 200, 350 та 500 мг) та 10 таблеток снодійного засобу. За приблизними оцінками, сумарна доза прийнятого парацетамолу перевищувала 250 мг/кг маси тіла. Біомаркери токсичного процесу АСТ, АЛТ, ГГТП у крові, ПТІ та МНО вказували на гостре порушення функції печінки. Були призначені антидот – АЦЦ (ацетилцистеїн – 140 мг/кг/добу), сорбенти та гепатопротекторні засоби. Після специфічної терапії стан хворої поступово покращувався. На 16-й день лікування хвора виписана у задовільному стані.

Клінічний випадок ненавмисного передозування парацетамолом

У журналі «Вісник Вінницького національного медичного університету» платформа DrugCard виявила випадок випадкового передозування парацетамолу. Жінка госпіталізована в кардіологічне відділення з приводу загострення гіпертонічної хвороби. В результатах біохімічного дослідження було виявлено безсимптомне підвищення рівня печінкових ферментів (АЛТ 614 uL, АСТ 663 ul, ГГТ 166 ul). За 10 днів до госпіталізації жінка захворіла на ГРВІ. Щоб зменшити симптоми вона приймала пакетики для симптоматичного лікування проявів застуди, які розчиняла в гарячій води (4 пакетики в день). Зі слів хворої, також для нормалізації температури приймала таблетки парацетамолу (по 2 таблетки в дозі 500 мг двічі). Після аналізу отриманої інформації у хворої запідозрили токсичне ураження печінки, спричинене прийомом парацетамолу. Було призначено патогенетичне лікування, що допомогло знизити рівень амінотрансфераз і ГГТ. У задовільному стані хвора була виписана додому.

Обговорення клінічних випадків передозування парацетамолом

Розрізняють навмисні та ненавмисні випадки гепатотоксичності парацетамолу. Навмисне передозування препарату – це, як правило, разовий прийом надвисокої дози парацетамолу. Є поширеною формою спроби самогубства через низьку вартість та доступність. Клінічні випадки гострого отруєння парацетамолом можуть бути прикладами такого застосування препарату. Ненавмисне передозування, поширене у дорослих та дітей, становить більше половини всіх зареєстрованих випадків. Насамперед це пов’язано з неправильним застосуванням терапії та надмірним дозуванням протягом певного періоду часу (зазвичай більше 3 днів). До того ж у більшості повідомлень пацієнти використовували комбіновані безрецептурні засоби на основі парацетамолу. Як приклад, це клінічний випадок ненавмисного передозування парацетамолом.

Резюме для клінічної практики та фармаконагляду

Парацетамол (ацетамінофен) – один із найпоширеніших лікарських засобів у будь якій домівці. Парацетамол використовують мільйони людей у всьому світі. Він також міститься в багатьох інших ліках, які вільно доступні в аптеках без рецепта, а також в рецептурних препаратах. Однак, якщо приймати його в надмірних кількостях, парацетамол може спричинити стан, який загрожує життю. Фактори, що сприяють ненавмисному передозуванню, включають недостатню поінформованість споживачів про наявність парацетамолу в безрецептурних неанальгетичних засобах, нечіткі інструкції з дозування на етикетках препаратів та одночасний прийом рецептурних та безрецептурних препаратів, що містять парацетамол. У різних юрисдикціях були реалізовані ініціативи щодо зниження ризиків, такі як обмеження розміру упаковки і зміна упаковок на блістерні. Але згідно з нещодавнім канадським дослідженням, зміна етикеток препаратів не зменшила рівень шкоди, пов’язаної з парацетамолом. Через це, фармаконагляду можливо доведеться впроваджувати додаткові заходи для мінімізації ризику передозування парацетамолом у майбутньому.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.