Документація: Література

Робота з категоріями

Огляд модуля Література

Модуль Література слугує для автоматизованого пошуку медичної та наукової літератури. Стаття у результатах пошуку по окремому лікарському засобу потрапить тоді, коли вона міститиме хоча б одне ключове слово, введене користувачем на сторінці лікарського засобу.Лічильники біля категорій позначають наступну інформацію:

...

 • Нові статті (кількість нових статей)
 • Нова інфо з безпеки (кількість на погодженні / кількість запитів на завершення)
 • Базова інформація з безпеки (кількість на погодженні)
 • Інші статті (кількість на погодженні)

Робота з категоріями

В процесі роботи користувач, зважаючи на вміст знайденої статті може присвоїти одну з наступних категорій:

 • Нова інформація з безпеки
 • Базова інформація з безпеки
 • Інші статті

Для цього необхідно вибрати лікарський засіб, та натиснути на його назву:
Після цього, натиснути на кнопку "Вибрати" навпроти відповідної статті, та присвоїти категорію з випадаючого списку:Стаття буде переміщена у відповідний розділ. Для прикладу, перенесемо статтю в категорію "Нова інфо з безпеки":
Після цього, користувач з роллю QPPV має можливість або погодити, або відхилити запит на перенесення:
У разі погодження, стаття потрапляє у розділ "Активні". Статті в статусі Активні є підставою для відповідних дій з фармаконагляду. Після їх виконання користувач має змогу прозвітувати про роботу, запитом на завершення:
Аналогічно, користувач з роллю QPPV має можливість або погодити, або відмінити запит на завершення роботи над статею:
Після повного узгодження процесу QPPV стаття потрапляє в категорію "Завершені" а також зберігається в розділі "База знань":


Категорії статей

Категорія «Нові статті» – статті, знайдені системою DrugCard, у яких міститься хоча б одне ключове слово до лікарського засобу і не віднесені користувачем до жодної категорії. В процесі роботи користувач, зважаючи на вміст знайденої статті може присвоїти одну з наступних категорій:

 • Нова інформація з безпеки
 • Базова інформація з безпеки
 • Інші статті

Категорія статті Нова інформація з безпеки присвоюється статтям, які:

 • Містять інформацію з безпеки препарату яка відсутня в Інструкції до медичного застосування препарату або в Основній інформації з безпеки компанії;
 • Містять відомості про випадок побічної реакції на препарат компанії.

Статті в категорії Нова інформація з безпеки проходять цикл, змінюючи статуси:


 • На погодженні Це перший статус, який присвоюється статті після віднесення до категорії Нова інформація з безпеки користувачем. Стаття перебуває в очікуванні підтвердження встановленої категорії Уповноваженою особою з ФН.

 • Активні Статті, віднесені користувачем до категорії Нова інформація з безпеки і ця категорія погоджена Уповноваженою особою з ФН. Статті в статусі Активні є підставою для відповідних дій з фармаконагляду (внесення змін до ІМЗ, заповнення повідомлення про побічну реакцію і рапортування в ДЕЦ., тощо)

 • Відхилено Статті, віднесені користувачем до категорії Нова інформація з безпеки, але ця категорія не погоджена Уповноваженою особою з ФН. Користувач може змінити категорію цієї статті на будь-яку іншу.

 • Запит на завершення Встановлюється користувачем для статей які мали статус Активні у випадку завершення відповідних дій з фармаконагляду. Статус потребує підтвердження Уповноваженої особи з ФН.

 • Завершено Статус встановлюється для статті після підтвердження Запиту на завершення Уповноваженою особою з ФН.

 • Не підтверджено Встановлюється для статей, у разі не підтвердження Уповноваженою особою з ФН Запиту на завершення. Користувач може змінити категорію цієї статті на будь-яку іншу.

Ця категорія присвоюється статтям, які містять відому інформацію з безпеки препарату і яка присутня в Інструкції до медичного застосування препарату або в Основній інформації з безпеки компанії. Статті не є підставою для проведення додаткових дій з фармаконагляду.


Статті в категорії Базова інформація з безпеки проходять цикл, змінюючи статуси:


 • На погодженні Це перший статус, який присвоюється статті після віднесення до категорії Базова інформація з безпеки користувачем. Стаття перебуває в очікуванні підтвердження встановленої категорії Уповноваженою особою з ФН

 • Погоджено Статті, віднесені користувачем до категорії Базова інформація з безпеки і ця категорія погоджена Уповноваженою особою з ФН.

 • Відхилено Статті, віднесені користувачем до категорії Базова інформація з безпеки, але ця категорія не погоджена Уповноваженою особою з ФН. Користувач може змінити категорію цієї статті на будь-яку іншу.

Ця категорія присвоюється статтям, які містять шукане ключове слово, проте не містять інформації з безпеки або ефективності лікарського засобу (Наприклад маркетингові звіти, рекламні статті тощо). Статті не є підставою для проведення додаткових дій з фармаконагляду.


Статті в категорії Інші статті проходять цикл, змінюючи статуси:


 • На погодженні Це перший статус, який присвоюється статті після віднесення до категорії Інші статті користувачем. Стаття перебуває в очікуванні підтвердження встановленої категорії Уповноваженою особою з ФН

 • Погоджено Статті, віднесені користувачем до категорії Інші статті, і ця категорія погоджена Уповноваженою особою з ФН.

 • Відхилено Статті, віднесені користувачем до категорії Інші статті, але ця категорія не погоджена Уповноваженою особою з ФН. Користувач може змінити категорію цієї статті на будь-яку іншу.


Фільтрація по даті

Використання діапазонів дат

Система дозволяє здійснювати фільтрацію статей по даті їх виходу.

Для цього необхідно обрати відповідний діапазон дат у вікні "Дата публікації":
У вікні з'явиться календар для полегшення вибору дати публікації. Вам необхідно обрати рік, місяць та відповідний день (число місяця):
Після вибору діапазону дат - натиснути кнопку "Шукати". Система відфільтрує результати за вказаними датами:

Перелік джерел моніторингу

Система фармаконагляду DrugCard проводить постійний моніторинг медичної та наукової інформації у різних джерелах, які можна розділити на 3 категорії:

 • А - Строгі регуляторні органи. Проводиться скринінг ресурсів EMA, FDA, MHRA, TGA, WHO
 • B - Міжнародні рецензовані журнали та бази даних
 • C - Локальні наукові та медичні журнали, локальні регуляторні органи. Проводиться регулярний скринінг журналів та сайтів регуляторних органів з України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Молдови, РФ. Всього більше 100 ресурсів включено до постійного моніторингу