/
/
/
Виявлення серйозних побічних реакцій у медичній літературі

Виявлення серйозних побічних реакцій у медичній літературі

Побічні реакції на лікарські засоби (ПР) суттєво загрожують здоров’ю населення та безпеці пацієнтів. Звичайно, більшість побічних реакцій є легкими або помірними, що не завдає значної шкоди пацієнтам. Але частка серйозних побічних реакцій, включаючи події, що загрожують життю та смерть, не є незначною. Згідно з Європейським агентством з лікарських засобів, небажане явище можна кваліфікувати як серйозне, якщо воно:

  • призводить до смерті
  • є небезпечним для життя
  • вимагає госпіталізації або продовження існуючої госпіталізації
  • призводить до стійкої або значної втрати працездатності/непрацездатності
  • є вродженою аномалією / вродженою вадою.

Смертельні побічні реакції, про які лікарі повідомляють у VigiBase, базу даних фармаконагляду Всесвітньої організації охорони здоров’я, становлять трохи більше 1% від загальної кількості побічних реакцій.

Ми продемонструємо важливість виявлення серйозних побічних реакцій у медичній літературі на прикладі двох летальних випадків, виявлених платформою DrugCard.

Медична література є важливим джерелом серйозних побічних реакцій

Платформа DrugCard виявила в журналі «Advanced in Psychiatry and Neurology» повідомлення про смертельні випадки у двох пацієнтів психіатричного профілю. Обидва чоловіки переважно лікувалися оланзапіном. На розтині виявили легеневу емболію як основну причину смерті. Оланзапін – антипсихотик другого покоління (АДП), який зазвичай призначається для лікування позитивних симптомів у пацієнтів з шизофренією. Загальні побічні ефекти АДП включають діабет, метаболічний синдром, сексуальну дисфункцію, гіперпролактинемію та збільшення маси тіла, останнє частіше спостерігається при прийомі оланзапіну. Менш відомим небажаним явищем є те, що застосування оланзапіну та інших АДП збільшує ризик венозної тромбоемболії (ВТЕ). В інструкції для медичного застосування (ІМЗ) оланзапіну ВТЕ згадується як рідкісна (0,1-1%) побічна реакція на ліки. В ІМЗ оланзапіну зазначено, що причинно-наслідковий зв’язок не встановлений, і що пацієнти з шизофренією часто мають набуті фактори ризику ВТЕ. Рекомендовано виявляти всі можливі фактори ризику ВТЕ та вживати профілактичних заходів.

Опис першого серйозного випадку ПР

Хворий 34 років неодноразово госпіталізувався в психіатричне відділення з діагнозом: параноїдна шизофренія. На підставі наявної інформації не виявлено жодного фактора ризику тромбоемболії згідно з Padua Prediction Score. Дозу оланзапіну збільшували до 20 мг протягом двох днів поспіль. Через кілька днів психічний стан хворого частково покращився. На 9-й день госпіталізації хворий перебував під пильним наглядом під час прийому ліків. Оскільки кілька таблеток було знайдено захованими в кімнаті пацієнта, лікарську форму оланзапіну замінили з таблеток на таблетки для перорального розчинення, . На 14-й день госпіталізації було прийнято рішення про заміну оланзапіну на галоперидол у формі внутрішньом’язових ін’єкцій. Але, на 19-й день вирішили відновити оланзапін, 20 мг/добу. На 23-й день госпіталізації сталася раптова зупинка серця. Безпосередньою причиною смерті була вказана тромбоемболія легеневої артерії.

Опис другого серйозного випадку ПР

Хворий 36 років з діагнозом: помірна інтелектуальна недостатність, важкий обсесивно-компульсивний розлад. Його направили до стаціонару, оскільки його психічний стан погіршувався протягом приблизно двох місяців. Під час госпіталізації у хворого була діагностована органічна кататонія та проведено лікування флувоксаміном та оланзапіном. У палаті він більшу частину часу лежав у ліжку. На 15-й день госпіталізації хворий повідомив про погіршення самопочуття. Він заявив, що у нього пневмонія, і вимагав антибіотикотерапії. Обстеження виключило інфекцію. Однак симптоми, що свідчать про інфекцію, зберігалися протягом наступних днів. На 22-й день госпіталізації хворий виявлений безконтактним лежачим у ліжку. Він не дихав і не було пульсу. Розтин виявив емболію середніх і дрібних судин, що свідчить про те, що емболія легеневої артерії є основною причиною смерті.

Обговорення цих клінічних випадків

Представлені випадки мають певну схожість. По-перше, обидва пацієнти були молодими людьми з тривалим стажем психіатричного лікування. У них спостерігалися кататонічні симптоми, і їх лікували оланзапіном. В обох чоловіків сталася раптова зупинка серця, а розтин показав, що основною причиною смерті є тромбоемболія. Багато повідомлень про випадки в літературі свідчать про підвищений ризик тромбоемболії у пацієнтів, які отримували лікування цим атиповим антипсихотиком. Повідомляється про наступні механізми дії оланзапіну, які можуть підвищити ризик тромбоемболії: зниження фізичної активності, пов’язане з седацією, збільшення маси тіла та підвищення рівня пролактину, який має проагрегаційний ефект. Спорідненість оланзапіну з рецепторами 5HT2A також є можливим механізмом протромботичної дії цього антипсихотика, оскільки він посилює індуковану серотоніном агрегацію тромбоцитів.

Висновок для клінічної практики

У стаціонарних пацієнтів є ризик ВТЕ. У стаціонарних пацієнтів групи високого ризику, які не отримують тромбопрофілактику, у 5–15% випадків розвивається тромбоз глибоких вен, а емболія легеневої артерії – до 1,5%. Прогностична шкала Padua Prediction Score (PPS) була створена, щоб спрямовувати клініцистів у виявленні пацієнтів із «достатнім» ризиком, щоб гарантувати профілактику. На прикладі другого клінічного випадку слід пам’ятати про необхідність переоцінки ризику тромбоемболічних ускладнень щоразу, коли змінюється стан хворого. У описаного пацієнта при надходженні ризик ВТЕ був оцінений в 1 бал за PPS. Однак під час госпіталізації пацієнт більшу частину часу залишався в ліжку, що означало іммобілізацію внаслідок втрати працездатності на ≥ 3 дні, що оцінювалося за PPS 3 додатковими балами. При повторній оцінці пацієнт отримує 4 бали. Загальний бал ≥ 4 вказує на високий ризик ВТЕ та є показом для тромбопрофілактики.

Важливість виявлення серйозних побічних реакцій у медичній літературі фармаконаглядом

Побічні реакції є найчастішою причиною госпіталізації та четвертою чи шостою причиною смерті. Таким чином, це призводить до значного впливу на витрати на охорону здоров’я. Звіти про випадки, що описують підозрювані побічні ефекти лікарських засобів з медичної літератури, важливі для постмаркетингового моніторингу безпеки. Такі звіти можуть допомогти визначити потенційні ризики, пов’язані з препаратом, і слугувати сигналами про можливі події, які можуть потребувати подальших досліджень. Виявлення сигналів з безпеки лікарських засобів у науковій літературі, є фундаментальною проблемою фармаконагляду. Постійне збільшення обсягу публікацій вимагає автоматизації цього стомлюючого завдання, щоб знаходити та витягувати з масиву даних релевантні статті. Це завдання має вирішальне значення, оскільки серйозні ПР, як і раніше, є причиною великої кількості госпіталізацій щороку. У свою чергу, платформа DrugCard завжди допоможе фахівцям із фармаконагляду знайти у літературі випадки побічних реакцій.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.