/
/
/
Моніторинг літератури для фармаконагляду

Моніторинг літератури для фармаконагляду

Сучасні регуляторні вимоги до безпеки лікарських засобів вимагають від компаній – власників реєстраційних посвідчень – проводити постійний моніторинг даних з безпеки своїх препаратів, в тому числі проводити моніторинг літератури.

Настанови які регулюють моніторинг літератури

Про моніторинг літератури ідеться в Модулі 6 Настанови «Належні практики фармаконагляду» (СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018; GVP. Module 6). Таким чином Уповноважені органи України та інших країн будуть очікувати, що у Заявників функціонує комплексна система моніторингу літератури на відповідних ринках, де зареєстрований лікарський засіб. Для того щоб відповідати вимогам і задовільнити очікування аудиторів національних регуляторів у Заявника повинна бути зрозуміла стратегія проведення такого моніторингу літератури. Основні ключові моменти такої стратегії:

  • Вибір бази даних для глобального пошуку
  • Вибір переліку локальних журналів, які не включені до глобальних баз і у яких публікуються статті релевантні щодо питань з безпеки препаратів Заявника
  • Налагодження процесу пошуку важливих даних з безпеки і документування результатів
  • Рапортування знайдених в літературі випадків побічних реакцій у встановлені терміни за необхідності
  • Постійний моніторинг контролю якості процесу моніторингу літератури і документування результатів

Зважаючи на те, що моніторинг літератури необхідно проводити для кожного лікарського засобу щотижнево весь процес є досить трудомістким та, до певної міри, рутинним. Автоматизувати його Заявникам допомагає спеціалізоване програмне забезпечення: платформа фармаконагляду DrugCard, модуль Моніторингу літератури. DrugCard має готову базу джерел медичної та наукової літератури, включаючи сайти строгих регуляторних агентств: EMA, WHO, FDA, MHRA, TGA, PMDA, Swissmedic, ДЕЦ, МОЗ, ДЛС, а також локальні наукові медичні та фармацевтичні журнали.

Система містить вбудовану підтримку необхідних функцій для забезпечення GxP діяльності та належної практики документування: розмежування доступу користувачів, журнал моніторингу літератури, аудиторський слід. Ознайомитися детальніше можна на сторінці Drug-Card (https://drug-card.io/).

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.