/
/
/
Нові показання для застосування лікарських засобів

Нові показання для застосування лікарських засобів

В медичній літературі, фахівці фармаконагляду, паралельно із даними щодо безпеки застосування лікарських засобів, знаходять й нову інформацію з ефективності препаратів. Література це одне з основних джерел даних щодо досвіду використання препаратів у реальній клінічній практиці (Real-world data (RWD) та Real-world evidence (RWE)). Необхідно відмітити, що RWD та RWE відіграють все більшу роль у прийнятті рішень в галузі охорони здоров’я. Таким чином, проведення моніторингу медичної літератури виходить за межі безпеки препаратів, поповнюючи знання фармацевтичних компаній щодо ефективності застосування лікарських засобів. Нові показання для застосування лікарських засобів, навіть при наявності достатньої кількості доказів ефективності, можуть не вноситись в інструкції для медичного застосування. Це тривалий процес, який суворо регулюється компетентними органами та потребує всебічної оцінки доцільності. Але медична спільнота в клінічній практиці використовує профільні керівництва та настанови, які регламентують застосування ЛЗ «off-label». Сьогодні наведемо приклади такого застосування ЛЗ, знайдені в літературі, в тому числі й платформою DrugCard.

Тромб лівого шлуночка (LVT) як ускладнення після гострого інфаркту міокарда

LVT є відомим ускладненням після гострого інфаркту міокарда (ГІМ), яке пов’язане зі значним ризиком системної емболізації, захворюваності та смертності. LVT зустрічається з частотою до 15% у пацієнтів з ГІМ і до 25% у пацієнтів з ГІМ передньої стінки. Антагоністи вітаміну К, такі як варфарин, продемонстрували зниження асоційованої смертності та захворюваності і в поточних рекомендаціях вказуються як антикоагулянти вибору. Останнім часом використання пероральних антикоагулянтів прямої дії (DOAC) різко зросло, і лікарі та пацієнти віддають їм перевагу через простоту прийому. І це не зважаючи на відсутність великих досліджень, які би підтверджували таке застосування off-label. Наразі проводяться декілька рандомізованих досліджень, що порівнюють DOAC з варфарином у пацієнтів із LVT, і їх результати з нетерпінням чекають. В той же час, публікуються статті, в яких автори діляться своїм успішним досвідом застосування DOAC у лікуванні LVT.

Застосування DOAC за новим показанням при тромбі лівого шлуночка

В журналі «Journal of the Bahrain Medical Society» платформою DrugCard, було знайдено статтю щодо серії випадків застосування DOAC при LVT. Кожен із пацієнтів лікувався потрійною антитромботичною терапією з використанням подвійної антитромбоцитарної терапії (DAPT), що складається з ацетилсаліцилової кислоти 81 мг 1 раз/добу і клопідогрелю 75 мг 1 раз/добу із супутнім застосуванням DOAC. У п’яти із шести випадків застосовували рівароксабан, а у одному випадку пацієнт приймав апіксабан. Всім пацієнтам була проведена контрольна ехокардіографія, яка показала повне усунення LVT. Жоден з цих пацієнтів не потребував переливання крові через шлунково-кишкові або інші види кровотечі. Чотири пацієнти перебували під наглядом більше року, і про жодні ознаки інсульту або системної емболії не повідомлялося. Як зазначають автори, терапія DOAC є перспективною терапією вибору для лікування постінфарктного LVT. DOAC можна використовувати замість варфарину після інфаркту міокарда з LVT, але для підтвердження цих результатів необхідне масштабне проспективне дослідження.

Збільшення маси тіла, спричиненого антипсихотиками, у дорослих із психозом

У пацієнтів з шизофренією показники ожиріння на 40% вище, ніж у загальній популяції, а у 80% пацієнтів збільшується вага після першого лікування. Збільшення ваги, викликане антипсихотичними препаратами, є однією з головних причин передчасного припинення або неповного дотримання прийому цих препаратів. Це серйозна проблема, тому що пацієнти з шизофренією, великою депресією чи біполярним розладом вже мають підвищений ризик передчасної смертності, особливо від серцево-судинних захворювань, і вони мають підвищений ризик метаболічного синдрому. Незважаючи на поширеність та негативний вплив збільшення ваги тіла у таких пацієнтів, немає чітких рекомендацій, як лікувати цей побічний ефект. Але нещодавно, було опубліковано рекомендації щодо використання метформіну, препарату, який має найбільшу кількість доказів для лікування цього стану.

Нові показання для застосування метформіну

Нове керівництво з клінічної практики було опубліковане в журналі Evidence-Based Mental Health (група журналів BMJ). Дослідники розглянули 1270 наукових статей та детально проаналізували 26 з них, включаючи сім рандомізованих клінічних випробувань, а також систематичний огляд та мета-аналіз 2016 року. Автори дали «сильну» рекомендацію, що для пацієнтів, для яких втручання у спосіб життя є неприйнятним або недоречним, використання метформіну є «альтернативним втручанням першої лінії» для зниження ваги, спричиненого антипсихотиками. Так само, керівництво заохочує використання метформіну, коли нефармакологічне втручання є неефективним. У керівництві також зазначено, що бажано починати прийом метформіну на ранніх стадіях пацієнтам, які набирають більше 7% від вихідної ваги протягом першого місяця лікування антипсихотичними засобами. Запропонована початкова доза становить 500 мг 2 рази/добу під час їжі, з підвищенням на 500 мг кожні 1-2 тижні до досягнення цільової дози 2000 мг/добу. Таким чином, це перше доказове керівництво, присвячене виключно використанню метформіну для лікування збільшення маси тіла, спричиненого антипсихотиками.

Моніторинг медичної літератури як джерело даних про нові показання для застосування лікарських засобів

Збір даних з літератури щодо застосування препаратів за новими показаннями має декілька цілей. По перше, правила GVP вимагають, щоб власник реєстраційного посвідчення повідомляв компетентним органам будь-яку нову інформацію, яка може вплинути на оцінку співвідношення користь/ризик ЛЗ, включаючи дані про застосування препарату, коли таке використання виходить за межі умов дозволу на маркетинг (наприклад, off-label). І це все описується в черговому PSUR. По друге, за рахунок таких статей, накопичується масив даних щодо використання препаратів у реальній клінічній практиці RWD та RWE. Наприклад, FDA використовує RWD і RWE для моніторингу постмаркетингової безпеки та побічних явищ, а також для прийняття регуляторних рішень. Медична спільнота використовує такі дані для підтримки рішень про страхове покриття та для розробки посібників та інструментів для використання у клінічній практиці. В свою чергу, розробники медичної продукції використовують RWD та RWE для визначення дизайну клінічних випробувань. А також, обсерваційних досліджень для розробки інноваційних та нових підходів до лікування.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.