/
/
/
Десмопресин при вагітності: випадок з практики

Десмопресин при вагітності: випадок з практики

Заявник під час проведення літературного пошуку може використовувати рекомендовані Регуляторним органом переліки джерел для моніторингу інформації з безпеки лікарських засобів. Але необхідно враховувати, що такі переліки можуть бути обмеженими та нерелевантними. Це призводить до негативних наслідків. Заявники, вважаючи, що їхня система фармаконагляду відповідає GVP, насправді втрачають фокус та не «бачать» важливої інформації з безпеки своїх препаратів.

Натомість автоматизованою платформою DrugCard проводиться моніторинг даних з безпеки в широкому колі наукових і медичних журналів України. Перелік включає більше релевантних ресурсів, ніж запропоновано регулятором і тим покриваються різні терапевтичні області і напрямки медицини.

Випадок з практики

Для наочності наводимо приклад по діючій речовині «десмопресин». Платформою DrugCard було знайдено релевантну статтю у медичному виданні «Міжнародний ендокринологічний журнал» з описом випадку застосування десмопресину при вагітності. Зауважимо, що це видання відсутнє у рекомендованому Державним експертним центром МОЗ України переліку літературних джерел. Автори наводять дані про клінічний випадок гестаційного нецукрового діабету та досвід застосування препарату десмопресину для лікування цього стану.

Десмопресин – це структурний аналог природнього гормону L-аргінін-вазопресину, що призначається як антидіуретичний засіб, в тому числі й для лікування нецукрового діабету центрального генезу. Нецукровий діабет – клінічний синдром, який проявляється виділенням великої кількості сечі з низькою відносною щільністю, дегідратацією та спрагою. В основі захворювання лежить патологічне зниження біологічної дії антидіуретичного гормону (АДГ, вазопресину), яке призводить до зменшення здатності нирок концентрувати сечу. Нецукровий діабет належить до рідкісних ендокринологічних захворювань і трапляється в 2 – 4 пацієнток на 100 000 вагітностей.

Відомо, що десмопресин слід призначати з обережністю вагітним жінкам. Наявні дані щодо обмеженої кількості (n = 53) вагітностей у жінок з нецукровим діабетом, які зазнали впливу препарату. Ці дані вказують на рідкісні випадки вад розвитку у дітей, матері яких отримували лікування під час вагітності. На сьогоднішній день інших відповідних епідеміологічних даних немає. Дослідження на тваринах не вказують на прямий або непрямий шкідливий вплив на вагітність, ембріональний/фетальний розвиток, пологи або постнатальний розвиток. Необхідно відмітити, що дослідження репродуктивності проводились на щурах і кроликах з дозами більш ніж в 100 разів вище дози для людини.

Зі згаданої статті стало відомо, що вагітній пацієнтці призначали десмопресин по 10 мкг інтраназально двічі на день, що призвело до поступового покращення стану. Вагітність закінчилась народженням хлопчика. Також, авторами зазначено, що десмопресин не має побічних ефектів для матері або плода, тому може використовуватися для лікування гестаційного нецукрового діабету.

Реакція фармаконагляду

В Плані управління ризиками (ПУР) лікарських засобів з діючою речовиною «десмопресин» зазначено, що застосування у вагітних є відсутньою інформацією (missing information). Враховуючи обмеженість даних щодо застосування десмопресину у вагітних жінок, його застосування у даної категорії пацієнток повинно ретельно відстежуватись заявниками. Дані збираються шляхом реєстрації спонтанних повідомлень про таке застосування, в тому числі із опублікованих статей в спеціалізованій медичній літературі.

Таким чином, інформація зі статті має бути відображена у Регулярно оновлюваному звіті з безпеки (РОЗБ), враховуючи те, що безпека застосування у вагітних віднесено до відсутньої інформації в ПУР десмопресину.

Щодо проведення літературного моніторингу, також важливо відмітити те, що заявники можуть збирати додаткову інформацію з безпеки чи ефективності лікарського засобу від повідомника. Залежно від внутрішніх процедур заявникові слід звернутися до авторів статті з приводу подальшого відстеження цього випадку (наприклад, використовуючи електрону пошту, вказану в статті). Традиційно такі follow-up повідомлення надсилаються в терміни після пологів і через 6 місяців.

Looking for Expert Guidance?
Our team is on hand round the clock to guide you on how to enhance your literature screening or to offer consultation on your pharmacovigilance processes.
Unlock the Secrets of the Pharma Industry
Get Your Hands on Our Must-Read Business Case Today!
Follow us
Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Have questuions?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.